Ngati Huarere
ki Whangapoua 

Click here to edit subtitle

Kia ita! Ko Huarere a Hauraki
Kia ita! A Hauraki ko Huarere
Mai te Atua Puhaorangi i timatanga
Te Kauaerunga Ki te Rangi tona nohoanga
i heke mai ana ia ki Te Kuraimonoa
Te Kauaeraro i ona uri puta mai
Tamatekapua te Ariki
Ka puta mai nga uri i te waha o te Ika
A Pukorokoro o te ika a Maui
Moehau ki Whakamoehau ona nuinga
Huarere te Tangata
   Te Moengahau o Tamatekapua           te Maunga 
Toi Te Huatahi te moana ki waho
Tikapa ki roto
Hui e! 
Taiki e!

Te Moengahau o Tamatekapua

te maunga (Moehau)

Motutere te Maunga 

Whangapoua